Úřední deska
Veřejné zakázky
Stavební úpravy budovy SOkA Kolín

Státní oblastní archiv vypisuje podlimitní veřejnou zakázku s názvem: "Stavební úpravy budovy SOkA Kolín"
Publikováno od 06.03.2024 do 31.05.2024


Zajištění revizí, kontrol, zkoušek apod. v budovách SOA Praha - Zrušeno

tátní oblastní archiv vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Zajištění revizí, kontrol, zkoušek apod. v budovách SOA Praha"
Publikováno od 06.03.2024 do 30.04.2024