Vydané publikace
Mimořádný lidový soud v Praze (1945-1948). Retribuce jako služební úkol na hraně možností i profesní cti zaměstnanců justice
Jakub Šlouf, Daniela Němečková a kol.

Státní oblastní archiv v Praze a Nakladatelství Academia, 2020
535 s.
ISBN: 978-80-88148-38-8
Prodej: Knihu lze koupit pouze v Nakladatelství Academia.

Anotace: Kniha popisuje činnost Mimořádného lidového soudu v Praze, který byl z hlediska rozsahu agendy zdaleka největší retribuční institucí v poválečném Československu. Díky své poloze v hlavním městě navíc soudil nejvyšší představitele bývalé německé okupační moci, včetně Karla Hermanna Franka, Kurta Daluegeho či osob zodpovědných za vyvraždění Lidic. Mediálně pozornost i společenský tlak vyvíjený na soudce byly proto enormní. Z perspektivy samotného soudu byla retribuce nesmírně náročným služebním úkolem, který stavěl celý justiční aparát před řadu obtížně řešitelných administrativních, logistických, personálních i morálních problémů. Přes vyhrocenou společenskou atmosféru a právní rámec definovaný na zásadách stanného práva se zaměstnancům soudu dařilo dostát profesním standardům a udržet procesní stránku retribuce v mezích přijatelné právní kultury i za cenu četných konfliktů s resortem ministerstva vnitra.

BRDY. Krajina, historie, lidé
Jiří Topinka (ed.)

Státní oblastní archiv v Praze, 2018
392 stran
Prodej: Státní okresní archiv Příbram

Obsah sborníku BRDY
Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra: Erbovní listiny
Jan Županič - Michal Fiala - Pavel Koblasa

Agentura Pankrác, 2014
1047 s.
ISBN: 978-80-7469-030-3
Cena: 1 500 Kč
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

SALVE REGINA. Mariánská úcta ve středních Čechách.

Etnologický ústav Akademie věd České republiky ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Praze, 2014
365 s.
ISBN: ISBN 978-80-86772-80-6.
Cena: 113 Kč
Prodej: centrální badatelna v SOA v Praze

Obsah monografie SALVE REGINA
Lidice žijí. Lidice lives. 11. 5.-27.6. 2012: Výběrový katalog k výstavě

Státní oblastní archiv v Praze, 2012
43 s.
ISBN: 978-80-86772-61-5
Cena: zdarma
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii

Vlašim: Muzeum Podblanicka; V Praze: Státní oblastní archiv; Benešov: Státní okresní archiv Benešov, 2012
306 s.
ISBN: 978-80-86452-29-6
Cena: 199 Kč
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah monografie Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii
Latinsko-český slovník
PhDr. Věra Smolová

Státní oblastní archiv Příbram, 2011
139 s.
Cena: volně ke stažení

Archivní budovy a perspektivy jejich další výstavby
Bořivoj Indra

Státní oblastní archiv v Praze, 2008
83 s.
ISBN: ISBN 978-80-86772-35-6
Cena: zdarma
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah monografie Archivní budovy a perspektivy jejich další výstavby
Slavné osobnosti ve fondech středočeských archivů
Ivana Skálová – Jiří Vichta

Státní oblastní archiv v Praze, 2007
103 s.
ISBN: 978-80-86772-24-0
Cena: 30 Kč
Prodej: centrální badatelna v Praze

Obsah katalogu výstavy Slavné osobnosti ve fondech středočeských archivů
Český průmysl a obchod ve Francii, XIX.-XX. století. Industries et commerces tcheques en France, XIXe-Xxe siecles
Marie Tarantová

Státní oblastní archiv v Praze, 2005
117 s.
ISBN: 978-80-86772-15-2
Cena: 30 Kč
Prodej: centrální badatelna v Praze

Obsah katalogu výstavy Český průmysl a obchod ve Francii, XIX.-XX. století
Casanova v Čechách

Národní muzeum a Státní oblastní archiv v Praze, 1998
85 s.
ISBN: 80-86087-11-5
Cena: 30 Kč
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Středočeský sborník historický 2/2022, ročník 48

Státní oblastní archiv v Praze, 2023
142 s.
ISSN: 0585-4172
Cena: 160 Kč
Prodej: badatelna SOA v Praze a badatelny okresních poboček

Obsah Středočeského sborníku historického 2/2022, ročník 48
Středočeský sborník historický 1/2022, ročník 48

Státní oblastní archiv v Praze, 2023
152 s.
ISSN: 0585-4172
Cena: 155 Kč
Prodej: badatelna SOA v Praze a badatelny okresních poboček

Obsah Středočeského sborníku historického 1/2022, ročník 48
Středočeský sborník historický 2/2021, ročník 47

Státní oblastní archiv v Praze, 2021
164 s.
ISSN: 9770585417005
Cena: 155 Kč
Prodej: badatelna SOA v Praze a badatelny okresních poboček

Obsah Středočeského sborníku historického 2/2021, ročník 47
Středočeský sborník historický 1/2021, ročník 47

Státní oblastní archiv v Praze, 2021
138 s.
ISSN: 9770585417005
Cena: 160 Kč
Prodej: badatelna SOA v Praze a badatelny okresních poboček

Obsah Středočeského sborníku historického 1/2021, ročník 47
Středočeský sborník historický 2/2020, ročník 46

Státní oblastní archiv v Praze, 2021
149 s.
ISSN: 0585-4172
Cena: 148 Kč
Prodej: badatelna SOA v Praze a badatelny okresních poboček

Obsah Středočeského sborníku historického 2/2020, ročník 46
Středočeský sborník historický 1/2020, ročník 46

Státní oblastní archiv v Praze, 2021
158 s.
ISSN: 0585-4172
Cena: 136 Kč
Prodej: badatelna SOA v Praze a badatelny okresních poboček

SSH 46, 1/2020 (obsah)
Středočeský sborník historický , 45/2019, č. 1-2

Státní oblastní archiv v Praze, 2020
246 s.
ISSN: 0585-4172
Cena: 187 Kč
Prodej: centrální i okresní badatelny SOA v Praze

SSH 2019_obsah
Středočeský sborník historický 44/2018

Státní oblastní archiv v Praze, 2019
165 s.
ISSN: 978-80-88148-33-3
Cena: 125 Kč
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

SSH 44-2018_obsah
Středočeský sborník historický 42/2016

Státní oblastní archiv v Praze, 2017
352 s.
ISSN: 978-80-88148-14-2
Cena: 80 Kč
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah Středočeského sborníku historického 42/2016
Středočeský sborník historický 43/2017

Státní oblastní archiv v Praze, 2017
266 s.
ISSN: 978-80-88148-22-7
Cena: 80 Kč
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah Středočeského sborníku historického 43/2017
Středočeský sborník historický 41/2015

Státní oblastní archiv v Praze, 2016
414 s.
ISSN: 978-80-88148-01-2
Cena: 80 Kč
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah Středočeského sborníku historického 41/2015
Středočeský sborník historický 40/2014

Státní oblastní archiv v Praze, 2015
358 s.
ISSN: 978-80-86772-91-2
Cena: 80 Kč
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah Středočeského sborníku historického 40/2014
Středočeský sborník historický 39/2013

Státní oblastní archiv v Praze, 2014
323 s.
ISSN: 978-80-86772-82-0
Cena: 75 Kč
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah Středočeského sborníku historického 39/2013
Středočeský sborník historický 38/2012

Státní oblastní archiv v Praze, 2013
247 s.
ISSN: 978-80-86772-71-4
Cena: 60 Kč
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah Středočeského sborníku historického 38/2012
Středočeský sborník historický 37/2011

Státní oblastní archiv v Praze, 2012
283 s
ISSN: 978-80-86772-56-1
Cena: 60 Kč
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah Středočeského sborníku historického 37/2011
Středočeský sborník historický 36/2010

Státní oblastní archiv v Praze, 2011
372 s.
ISSN: 978-80-86772-50-9
Cena: 0 Kč
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah Středočeského sborníku historického 36/2010
Středočeský sborník historický 35/2009

Státní oblastní archiv v Praze, 2009
444 s.
ISSN: 978-80-86772-41-7
Cena: 0 Kč
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah Středočeského sborníku historického 35/2019
Středočeský sborník historický 34/2008

Státní oblastní archiv v Praze, 2008
342 s.
ISSN: 978-80-86772-36-3
Cena: 0 Kč
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah Středočeského sborníku historického 34/2008
Středočeský sborník historický 30-33/2004-2007

Státní oblastní archiv v Praze, 2007
367 s.
ISSN: 978-80-867722-26-4
Cena: 0 Kč
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah Středočeského sborníku historického 30-33/2004-2007
Středočeský sborník historický 28-29/2002-2003

Státní oblastní archiv v Praze, 2005
276 s.
ISSN: 978-80-86772-13-6
Cena: není dostupné
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah Středočeského sborníku historického 28-29/2002-2003
Středočeský sborník historický 26-27/2000-2001

Státní oblastní archiv v Praze, 2003
269 s.
ISSN: 80-86772-04-7
Cena: není dostupné
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah Středočeského sborníku historického 26-2007/2000-2001
Středočeský sborník historický 25/1999

Státní oblastní archiv v Praze, 2001
262 s.
ISSN: 0585-4172
Cena: není dostupné
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah středočeského sborníku historického 25/1999
Středočeský sborník historický 20/1994

Státní oblastní archiv v Praha, 1995
192 s.
ISSN: 80-85821-14-1
Cena: není dostupné
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah středočeského sborníku historického 20/1994
Středočeský sborník historický 19/1993

Státní oblastní archiv v Praze , 1994
134 s.
ISSN: 80-85821-14-1
Cena: není dostupné
Prodej: centrální badatelna v Praze

Obsah středočeského sborníku historického 19/1993
Středočeský sborník historický 18/1992

Státní oblastní archiv v Praze a státní okresní archivy středních Čech, 1992
107 s.
ISSN: 2477-93
Cena: není dostupné

Obsah středočeského sborníku historického 18/1992
Středočeský sborník historický 15/1980

Státní oblastní archiv v Praze a okresní archivy Středočeského kraje, 1980
376 s.
ISSN: 59-088-80
Cena: není dostupné
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah středočeského sborníku historického 15/1980
Středočeský sborník historický 14/1979

Státní oblastní archiv v Praze a archivy Středočeského kraje, 1979
333 s.
ISSN: 59-087-79
Cena: není dostupné
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah středočeského sborníku historického 14/1979
Středočeský sborník historický 12/1977

Státní oblastní archiv v Praze a okresní archivy Středočeského kraje, 1977
317 s.
ISSN: 59-067-77
Cena: není dostupné
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah středočeského sborníku historického 12/1977
Středočeský sborník historický 7/1972

Státní oblastní archiv v Praze , 1972
243 s.
ISSN: 59-205-72
Cena: není dostupné
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah středočeského sborníku historického 7/1972
Středočeský sborník historický 5/1970

Státní archiv v Praze, 1970
175 s.
Cena: není dostupné
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah středočeského sborníku historického 5/1970
Středočeský sborník historický 4/1969

Státní archiv v Praze, 1969
328 s.
Cena: není dostupné
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah středočeského sborníku historického 4/1969
Středočeský sborník historický 2/1958

Státní archiv v Praze, 1958
265 s.
Cena: není dostupné
Prodej: centrální badatelna SOA v Praze

Obsah středočeského sborníku historického 2/1958