Často kladené dotazy

Digitalizace

Kde jsou on-line přístupné digitalizované archiválie uložené ve Státním oblastním archivu v Praze?

Digitální studijní kopie archiválií uložených ve Státním oblastním archivu v Praze, včetně všech jeho poboček, jsou zveřejňovány na webu eBadatelna. K dispozici jsou kopie v archivu deponovaných matrik z území dnešního Středočeského kraje (mimo tzv. živých matrik uložených na matričních úřadech), v menší míře pak zdigitalizované obecní kroniky, pozemkové knihy, mapy, listiny ad. Digitalizáty jsou průběžně doplňovány, viz sekce Dokumenty.

Je pro práci s eBadatelnou nutná registrace?

Není. Prohlížení digitálních studijních kopií je umožněno všem bez nutnosti registrace. Registrovaní uživatelé však mají navíc možnost stahování celých archiválií v ZIP balíčcích a vkládání uživatelských poznámek.