Nové číslo Rakovnického historického sborníku
rhs-18-2-titulka.jpg

Nové číslo Rakovnického historického sborníku (XVIII/2/2021) opět přináší několik studií. První informuje o nových nálezech nápisových památek. Především se jedná o středověký olověný amulet z hradiště Dřevíč, což lze v českém prostředí považovat za výjimečný jev. Druhý příspěvek přibližuje korespondenci Jiřího Oliviera Wallise s rodinnými příslušníky. Detailně rozebírá vzájemné vztahy s příbuznými a prožitky Jiřího Oliviera z tureckého tažení. Třetí článek se týká pozůstalosti regionálního badatele Františka Zázvorky z Rynholce, kterou se v nedávné době podařilo rakovnickému archivu získat. Poslední příspěvek pak hodnotí soupisovou práci vlastivědného pracovníka Aleše Uldrycha, který se zabýval pomístními jmény na Rakovnicku.

Sborník lze získat v budově Státního okresního archivu Rakovník, Plzeňská 2493 Rakovník, PSČ 269 01. Tuto publikaci si mohou zájemci objednat také na elektronické adrese Státního okresního archivu Rakovník, která zní soka-rakovnik@soapraha.cz.

Přílohy

Rakovnický historický sborník 18-2/2023 - obsah

Publikováno od 29.01.2024, do 30.04.2024, poslední úprava 29.01.2024 sovak.