Digitalizace pozůstalosti Giacoma Casanovy
giacomo_girolamo_casanova_t.jpg

Dne 2. dubna 2025 si připomeneme 300leté výročí narození benátského diplomata, knihovníka, spisovatele a dobrodruha Giacoma Girolama Casanovy.

Nejen u této příležitosti připravuje univerzitní knihovna v belgickém Lutychu (Bibliothèques de l'Université de Liège) on-line databázi (Duxionnaire électronique), jejímž cílem je digitálně zpřístupnit celoživotní dílo casanovisty Marca Leeflanga a Casanovovu pozůstalost, která zůstala po jeho smrti v majetku rodu Valdštejnů a dnes je jako archivní kulturní památka součástí fondů a sbírek Státního oblastního archivu v Praze.

Archiv se na tomto projektu podílí formou zprostředkování digitalizátů tohoto fondu, které zároveň zveřejňuje na portálu eBadatelna. Do roku 2025 SOA v Praze plánuje postupně zveřejnit celou Casanovovu pozůstalost.

Projekt Duxionnaire électronique je dostupný z tohoto odkazu: https://app.lib.uliege.be/casanova/

Zdigitalizované katalogy Bernharda Marra a první část zpřístupněné Casanovovy pozůstalosti (Archivní fond Casanova Giacomo) si můžete prohlédnout zde: https://ebadatelna.soapraha.cz/pages/SearchArchivaliePage;jsessionid=0E74A0976B4B4092167D9AE810929C9B?0

Obrázky
katalog---titulní-strana.jpg

Giacomo Girolamo Casanova - Katalog - titulní strana

katalog---s.-4-5.jpg

Giacomo Girolamo Casanova - Katalog - s. 4-5

la-mort-de-robespierre-web.jpg

Giacomo Girolamo Casanova - La Mort de Robespierre

Publikováno od 18.12.2023, do 30.04.2024, poslední úprava 18.12.2023 sovak.