Berounské stolpersteiny
berounské-stoplersteiny.jpg

Historická paměť by ve vyspělé společnosti měla být ve své nepokřivené podobě součástí našeho vědomí. Proto se Město Beroun se v roce 2023 připojilo k mnoha dalším evropským sídlům, kde si připomínají památku zavražděných Židů položením pamětního kamene do dlažby (Stolpersteine), a to v místech, kde tito lidí před válkou žili. Díky soukromým i kolektivním dárcům, kteří si sami vybrali rodinu, kterou chtějí připomenout, mohlo být osazeno prvních sedm kamenů.

Státní okresní archiv Beroun se na této akci podílel zásadní měrou. Především zpracováním podrobného seznamu berounských Židů a zjištěním jejich předválečných adres, což byl u mnoha asanovaných domů nemalý problém. Dále pak zveřejněním životopisů těch berounských Židů, kterým byl odhalen pamětní kámen. Pro školu, která jako první projevila zájem o odbornou přednášku, připravila kolegyně Jana Šmídová pracovní listy, odměny pro děti i systém kopií archiválií, které připomínají zavraždění rodiny.

V září 2023 naše město navštívili zástupci partnerského dolnosaského města Goslar, kteří vedou podobnou iniciativu v jejich městě, a které jsme rádi provedli po našich Stolpersteinech. A především jsme se shodli, že v iniciativě je třeba pokračovat. Svrchovaně totiž platí, co je psáno v židovském Talmudu: „Člověk je zapomenut pouze tehdy, když je zapomenuto jeho jméno“.

Jiří Topinka, vedoucí Státního okresního archivu Beroun

Obrázky
berounské-stolpersteiny-pracovní-listy.jpg

Berounské stolpersteiny - pracovní listy školáků

berounské-stolpersteiny-pracovní-materiál-pro-školy.jpg

Berounské stolpersteiny - pracovní materiál

berounské-stolpersteiny-tužky.jpg

Berounské stolpersteiny - pamětní tužky

Publikováno od 25.09.2023, do 25.10.2023, poslední úprava 25.09.2023 Topinka.