Nové číslo časopisu Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí
sbornik_prazskeho_okoli_11-.jpg

Vyšlo nové číslo časopisu Studie a zprávy – Historický sborník pražského okolí 11/1.

Tentokrát je monotematicky zaměřeno a věnuje se poslednímu rakouskému císaři a českému králi Karlu I. Habsbursko-Lotrinskému. Recenzované studie a materiály vzešly z konference Blahoslavený Karel I., panovník, exulant, voják, hospodář, konané loňského roku na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci u příležitosti 100. výročí úmrtí císaře, na jejíž organizaci se spolupodílel Státní oblastní archiv v Praze.

Časopis bude k dostání za 120 Kč ve Státních okresních archivech Praha-venkov se sídlem v Dobřichovicích, Kladno a Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem, případně v badatelně Státního oblastního archivu v Praze.

Přílohy

Studie a zprávy 11_1_2023 - obsah

Publikováno od 07.08.2023, do 06.09.2023, poslední úprava 07.08.2023 sovak.