Mezinárodní den archivů - beseda berounského archivu
beroun_skabrada.jpg

K letošnímu Mezinárodnímu dni archivů 2023 uspořádal 9. června Státní okresní archiv Beroun opět malý výlet do venkovské školy spojený s besedou s dětmi. Tentokrát jsme navštívili Základní školu Hýskov nedaleko Berouna a pro tamní dvě třídy jsme uspořádali malou přednášku a besedu na téma dějin školy a obce. Jako vždy se děti seznámily s kopiemi i originály některých zajímavých, starých archiválií, které děti zaujaly natolik, že na nás doslova pršely zvídavé otázky. Povedená akce, jak pevně doufáme, bude mít své pokračovaní na některé další základní škole zase příští rok.

Blíže o akci zde: https://www.zshyskov.cz/fotogalerie-2/beseda-o-historii-nasi-obce-a-skoly

 

Publikováno od 15.06.2023, do 15.07.2023, poslední úprava 16.06.2023 sovak.