Mezinárodní den archivů ve Státním oblastním archivu v Praze
mda_logo.jpg

Již tradičně se 9. června slaví mezinárodní den archivů.

Státní oblastní archiv v Praze se k tomuto svátku připojuje. Vzhledem k místním podmínkám byly některé z akcí konaných k tomuto mezinárodnímu dni archivů přeloženy na jiné datum konání.

Srdečně zveme všechny zájemce na návštěvu.

Beseda s dětmi o historii obce a školy Hýskov - 9. června 2023 od 9:00 do 11:00 hodin - Základní škola Hýskov, Školní 112, 267 06 Hýskov - Mgr. Jiří Topinka, jiri.topinka@soapraha.cz, tel. 737 277 861. Děti ze základní školy se formou besedy a kopií archiválií seznámí jednak s činností archivu, jednak s některými zásadními událostmi z dějin obce i školy.

Desáté setkání kronikářů okresu Kladno - 1. června 2023 od 14:30 do 17:00 hodin - Slaný, Městské centrum Grand - Mgr. Robert R. Novotný, robert.novotny@soapraha.cz, tel. 311 000 202. Další z pravidelných setkání, na němž zazní tři příspěvky, v nichž chceme účastníky seznámit prostřednictvím ukázek z našich depozitářů s typy pramenů, které se badatelům nabízejí ve fondech archivů obcí a měst, dále s úskalími i výhodami vedení kronik v elektronické podobě a jejich následného zpřístupňování, na závěr nebude chybět oblíbená sekce Historie není černobílá, aneb zajímavosti z našich archivních fondů.

Den otevřených dveří ve Státním okresním archivu Mělník - 8. června 2023 od 9:00 do 14:00 hodin - Státní okresní archiv Mělník, Pod Vrchem 3358, 276 01 Mělník - PhDr. Nikola Michňová, nikola.michnova@soapraha.cz. Přednáška a výstavka s ukázky plakátů, programů a dobových fotografií z archivních fondů a sbírek Státního okresního archivu Mělník.

Den otevřených dveří ve Státním okresním archivu Mladá Boleslav  - 10. června 2023 od 10 do 16 hodin -  Státní okresní archiv Mladá Boleslav, Staroměstské náměstí 1, Mladá Boleslav -  Mgr. Tomáš Herian, tomas.herian@soapraha.cz, tel. 737 277 818. Komentované prohlídky archivu a barokní piaristické knihovny, ukázky archiválií, malý antikvariát regionální literatury.

Výstava Krok za krokem za našimi slavnými předky - od 1. do 30. června 2023, výstava je přístupná veřejnosti vždy v pondělí, středu a čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin - Státní okresní archiv Praha-venkov se sídlem v Dobřichovicích, Pražská 728, 252 29 Dobřichovice - PhDr. Karin Pátrová, Ph.D., karin.patrova@soapraha.cz, tel. 237 836 652. Výstava prezentuje směry genealogického bádání na příkladu deseti mezníků lidského života, jejichž stopy mohou být zachyceny v archivních pramenech. Cílem je seznámit veřejnost s genealogickými prameny, archivními fondy, potažmo archivní sítí, a to i prostřednictvím ukázek konkrétních archiválií, které se pojí se jmény veřejně známých osobností.

Společenské setkání pamětníků v Měchenicích - 14. června 2023 od 15:00 hodin - kulturní sál Obecního úřadu Měchenice, Hlavní 4, 252 06 Měchenice. Setkání s pamětníky obce Měchenice.

Beseda a povídání o Dobřichovicích - 15. června 2023 od 19:00 do 21:30 hodin - Fürstův sál, Zámek Dobřichovice, Křižovnické náměstí 1, 252 29 Dobřichovice - PhDr. Pavel Buchtele, pavel.buchtele@soapraha.cz, tel. 737 277 854. Beseda a povídání o Dobřichovicích s Václavem Kratochvílem a Jiřím Růžkem s úvodním slovem archiváře PhDr. Pavla Buchteleho.

„Co po nás zůstane aneb Genealogické prameny příbramského okresu.“ - 8. června 2023 od 9 do 19 hodin, přednáška je od 17:30 hodin (v případě většího zájmu bude přidán dopolední termín v 10:00 hodin) - Státní okresní archiv Příbram, E. Beneše 337, Příbram 7 - Mgr. Tereza Pruchová, soka-pribram@soapraha.cz; tel. 311 000 701.  Seznámení s typy genealogických pramenů, dostupných v okresním archivu. Uvedení do problematiky tvorby rodokmenu. Přednáška k osobě barokního architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla u příležitosti celoročních oslav 300. výročí jeho úmrtí „ Osud rodiny Jana Blažeje Santiniho-Aichla na Příbramsku“. Místo v přednáškovém sále je třeba rezervovat předem. Kapacita přednáškového sálu je 50 osob.

Den otevřených dveří ve Státním okresním archivu Rakovník - 8. června 2023, komentované prohlídky od 9:00, 11:00, 14:00 a 17:00 hodin - Státní okresní archiv Rakovník, Plzeňská 2493, Rakovník -  Mgr. Renata Mayerová, renata.mayerova@soapraha.cz, tel. 311 000 750. Státní okresní archiv Rakovník Vás zve na komentované prohlídky archivu spojené s prezentací  vybraných archiválií a výstavou Rakovnická setkání s keramikou RAKO.

 

 

 

 

 

 

Publikováno od 29.05.2023, do 30.06.2023, poslední úprava 31.05.2023 sovak.