KROK ZA KROKEM ZA NAŠIMI (SLAVNÝMI) PŘEDKY. Genealogické prameny ve středočeských archivech
vystava_krok_za_krokem_web.jpg

Genealogické bádání se může ubírat různými cestami a některé z nich představuje výstava našeho archivu. Na příkladu deseti významných mezníků lidského života je demonstrováno, jak se do archivních pramenů propsalo narození, sňatek či smrt, ale také školní docházka, cestování či trestný čin.

Výstavní panely seznamují veřejnost s konkrétními genealogickými prameny, archivními fondy, potažmo českou archivní sítí. Prezentované ukázky archiválií navíc dávají nahlédnout do života veřejně známých osobností se vztahem ke středních Čechám či Praze.

Panely jsou instalovány v prostorách Státního okresního archivu Praha-venkov se sídlem v Dobřichovicích, Pražská 728, Dobřichovice. Výstava potrvá od 1.  do 30. června 2023 (pondělí, středa, čtvrtek 9.00 až 17.00 hodin). Vstup je zdarma.

Výstava je také vhodná pro žáky základních a středních škol, neboť naplňuje didaktické cíle dle RVP ZV pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět a Člověk a společnost. Metodiky a pracovní listy jsou ke stažení níže. S ohledem na prostorové a provozní možnosti archivu je zapotřebí si pro návštěvu zarezervovat konkrétní termín na adrese: soka-praha.venkov@soapraha.cz.

Vznik výstavy podpořil odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR.

Přílohy

Metodika pro učitele 1. stupně ZŠ

Metodika pro učitele 2. stupně ZŠ

Metodika pro učitele SŠ

Obrázky
plakát_krok za krokem_praha-venkov_aktualita.jpg

plakát_Krok za krokem_Praha-venkov

Publikováno od 11.05.2023, do 31.12.2024, poslední úprava 18.04.2024 sovak.