CfP - konference MEZI OBCÍ A STÁTEM
chodovec.jpg

U příležitosti 140. výročí úmrtí Karla Drahotína Villaniho, prvního starosty okresu Benešov, proběhne ve dnech 17. – 18. října 2023 konference - Mezi obcí a státem. Fenomén okresní samosprávy v českých zemích 1848–2002.

Karel Drahotín Villani (1818–1883) byl český šlechtic a politik, který se v roce 1865 stal prvním starostou samosprávného okresu Benešov a zůstal
jím až do roku 1869, kdy jeho opětovné volbě odmítl císař udělit své potvrzení. Villani je tak jedním ze „zakladatelské generace“ okresních starostů, kteří svými postoji, myšlenkami a zkušenostmi formovali nový mezistupeň veřejné správy mezi obecní a zemskou úrovní.

Okresní správa představovala od poloviny 19. století progresivní a nesmírně efektivní nástroj státní správy, který se stal nejen důležitým faktorem regionálního vývoje a spolupráce, ale i základnou volební a politické agitace politických stran či oporou pro budoucí dosažení státní samostatnosti. Okresy a s nimi i různě silné prvky okresní samosprávy fungovaly v různých podobách a s různými kompetencemi téměř jeden a půl století. 

Hledáme zejména příspěvky z oblasti okresní samosprávy, případně se zřejmou kontinuitou s ní, ale i příspěvky obecné či teoretické, pro období od druhé poloviny 19. století po současnost. Okruhy jsou...

  • Nové formy samosprávy a jejich recepce
  • Vztah státní správy a okresní samosprávy
  • Právní a ideové základy okresní samosprávy
  • Postavení okresní samosprávy v rámci veřejné správy a vztah k dalším samosprávným úrovním
  • Úřední praxe okresních samosprávných orgánů
  • Podnikání/ekonomika a okresní samospráva
  • Elity versus okresní samospráva
  • Osobnosti okresní samosprávy

Návrhy příspěvků s názvem referátu a stručnou anotací v rozsahu cca 15 řádků zasílejte do 20. června 2023 Miroslavě Breburdové na adresu miroslava.breburdova@soapraha.cz. Výběr příspěvků provede organizační výbor a autoři budou osloveni počátkem července 2023.

Přílohy

konference - okresní samospráva_CfP

Publikováno od 05.05.2023, do 21.06.2023, poslední úprava 05.05.2023 Kempna.