KROK ZA KROKEM ZA NAŠIMI (SLAVNÝMI) PŘEDKY. Genealogické prameny ve středočeských archivech
vystava_krok_za_krokem_web.jpg

Genealogické bádání se může ubírat různými cestami a některé z nich představuje nová výstava Státního oblastního archivu v Praze. Na příkladu deseti významných mezníků lidského života je demonstrováno, jak se do archivních pramenů propsalo narození, sňatek či smrt, ale také školní docházka, cestování či trestný čin.

Výstavní panely seznamují veřejnost s konkrétními genealogickými prameny, archivními fondy, potažmo českou archivní sítí. Prezentované ukázky archiválií navíc dávají nahlédnout do života veřejně známých osobností se vztahem ke středních Čechám či Praze.

Panely jsou instalovány ve foyer Státního oblastního archivu v Praze, Archivní 4/2257, Praha 4. Výstava potrvá od 2. února do 30. dubna 2023 (pondělí až pátek 9.00 až 18.00 hodin). Vstup je zdarma.

Výstava je také vhodná pro žáky základních a středních škol, neboť naplňuje didaktické cíle dle RVP ZV pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět a Člověk a společnost. Metodiky a pracovní listy jsou ke stažení níže, případně na požádání u Mgr. Martina Sováka, martin.sovak@soapraha.czS ohledem na prostorové a provozní možnosti archivu je zapotřebí si pro návštěvu zarezervovat konkrétní termín a čas v online tabulce ZDE.

Vznik výstavy podpořil odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR.

Přílohy

Plakát

Metodika pro učitele 1. stupně ZŠ

Metodika pro učitele 2. stupně ZŠ

Metodika pro učitele SŠ

Publikováno od 02.02.2023, do 18.04.2024, poslední úprava 18.04.2024 sovak.