Dětský svět z rodinných archivů SOA v Praze
4039-22-80 - kopie.jpg

V předvánočním čase si dovolujeme pozvat na další z řady výstav historických fotografií. Tentokrát výstava poodhrnuje průhled do dětského světa druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století. Jsou tu prezentovány fotografie rodinné, ukázky hraček a dalších potřeb pro děti a nechybí tu ani snímky vánoční.

Děti na fotografiích pocházely vesměs z rodin dobře situovaných, které netrápil nedostatek, jak je z fotografií patrné. Tyto děti nemusely pracovat, jako mnozí jejich vrstevníci, naopak jim bylo dopřáno vzdělání, přičemž výuka často trvala od rána do večerních hodin. Zkrátka i dětský svět prošel za posledních dvě stě let proměnou, kterou také dokumentují i vystavené fotografie. Fotografií dětí z této doby existuje mnohem méně, než je běžné dnes, tak se pojďme na některé podívat.

Všechny fotografie pochází z druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století a jsou uloženy ve fondech II. oddělení SOA v Praze.

Za využití prezentačního nástroje INDIHU Exhibition vyvinutého Akademií věd České republiky pro paměťové instituce můžete nyní znovu nahlédnout do světa historických fotografií.

https://exhibition.indihu.cz/view/Dtsksvt2022-11-11T065220843Z

Publikováno od 14.12.2022, do 30.06.2023, poslední úprava 14.12.2022 sovak.