Vltava - Proměny historické krajiny
vernisáž-vltava-pozvánka.jpg

Srdečně vás zveme do Státního okresního archivu Příbram na výstavu VLTAVA - PROMĚNY HISTORICKÉ KRAJINY.

Výstavu připravila Katedra geomatiky Fakulty stavební ČVUT v Praze a zaměstnanci našeho archivu pro ni dodali část podkladů z našich fondů.

Výstava se zabývá se důsledky povodní, stavby přehrad a změn ve využití území kolem Vltavy na kulturní a společenský život. Součástí výstavy jsou unikátní modely řeky před výstavbou přehrad Orlík a Slapy a po jejich výstavbě a audiovizuální prezentace. Vstup volný.

Vernisáž se koná v úterý 25. října 2022 od 17 hodin.

Publikováno od 10.10.2022, do 01.12.2022, poslední úprava 10.10.2022 sovak.