Pozvánka na představení autorské monografie z konference "Křivoklátsko mezi dvěma světy"
pozvanka-na-prezentaci-knih.jpg

Dovolujeme si vás pozvat na představení autorské monografie z konference Křivoklátsko mezi dvěma světy,  která obsahuje několik příspěvků renomovaných  historiků věnující se období kdy po vzniku republiky se Křivoklátsko přechází do majetku státu. Jednotlivé články mapují hospodaření a správu velkostatku za Fürstenberků, poválečné revoluční nálady a snahy násilně zabrat křivoklátské panství a úspěšné jednání státu o jeho výkupu.

Příspěvky přinášejí nové poznatky, které se opírají o studium dosud neprobádaného archivního materiálu.

Kolektiv autorů:

Ing. Robin Ambrož, Ph.D., PhDr. Jana Croy, prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc., PhDr. Vladimíra Hradecká, Mgr. František Iša, PhDr. Mgr. Kristýna Kaucká, Ph.D., PhDr. Jan Randák, Ph.D., ThDr. Šárka Steinová, Th.D., Ing. Jan Žižka

Publikováno od 12.09.2022, do 27.10.2022, poslední úprava 12.09.2022 sovak.