Setkání kronikářů kladenského okresu 2022
kladno_skabrada.jpg

Ve spolupráci s Městem Slaný uspořádal Státní okresní archiv Kladno ve čtvrtek 2. června 2022 v prostorách Městského centra Grand ve Slaném každoroční setkání kronikářů kladenského okresu.

Účastníci se seznámili mj. prostřednictvím ukázek s typy archivních fondů a sbírek, které se badatelům nabízejí nejenom v kladenském, ale analogicky také v ostatních státních okresních archivech. Letošní setkání se opět uskutečnilo v rámci Mezinárodního dne archivů.

Publikováno od 27.06.2022, do 30.09.2022, poslední úprava 28.06.2022 sovak.