Konference Kutná Hora a husitství
kutnahora_skabrada.jpg

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Kutná Hora uspořádal odbornou konferenci na téma Kutná Hora a husitství. Konference odložená v důsledku protiepidemických opatření se uskutečnila ve dnech 26. a 27. 5. 2022 v Dačického domě v Kutné Hoře. Jejími spolupořadateli byli Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě a České muzeum stříbra v Kutné Hoře. Přednesené články se zaměřily na pobyty krále Zikmunda Lucemburského v Kutné Hoře a jeho dvůr, šlechtu z Čáslavska a Kutnohorska na obou stranách husitských válek, husitské synody a zemské sněmy konané v Kutné Hoře v 15. století, výzkum hradu Sion u Malešova nebo na osudy uprchlých kutnohorských měšťanů či odvezených pokladů sedleckého kláštera.

Přílohy

Program konference Kutná Hora a husitství

Publikováno od 03.06.2022, do 03.07.2022, poslední úprava 03.06.2022 vanek.