Mezinárodní den archivů ve Státním oblastním archivu v Praze
mda_logo.jpg

Již tradičně se 9. června slaví mezinárodní den archivů.

Státní oblastní archiv v Praze se k tomuto svátku připojuje. Vzhledem k místním podmínkám byly některé z akcí konaných k tomuto mezinárodnímu dni archivů přeloženy na jiné datum konání.

Srdečně zveme všechny zájemce na návštěvu.

 

  • Deváté setkání kronikářů okresu Kladno - 2. června 2022 od 14:30 do 16:30 hodin - Slaný, Městské centrum Grand - Mgr. Robert R. Novotný, robert.novotny@soapraha.cz. Na letošním setkání kronikářů, pořádaném ve spolupráci s Městem Slaný, chceme účastníky seznámit prostřednictvím ukázek z našich fondů s jednotlivými typy pramenů, které může badatelská veřejnost využít nejenom v kladenském, ale analogicky ve všech českých, moravských a slezských státních okresních archivech.

 

  • Den otevřených dveří – I ve válce se musí žít  - 9. června 2022 od 9 do 19 hodin, přednáška je od 17:30 hodin - Státní okresní archiv Příbram, E. Beneše 337, Příbram 7 - PhDr. Věra Smolová, soka-pribram@soapraha.cz; tel. 311 000 701.  Připomenutí 1. světové války a jejích důsledků pro každodenní život; Výstava Život a cesty československých legionářů doplněná audiovizuální prezentací dobových fotografií; přednáška Maková hora -  mýty a fakta.

 

  • Herci, zpěváci, umělci na Mělníce v dobách Vašeho mládí - 8. června 2022 - Centrum seniorů Mělník - Mgr. Dalibor Státník Ph.D., dalibor.statnik@soapraha.cz. Přednáška a výstavka s ukázky plakátů, programů a dobových fotografií z archivních fondů a sbírek Státního okresního archivu Mělník.

 

  • Středověká správa města Rakovníka - 7. června 2022 - Sál dr. Spalové, Muzeum T.G.M. Rakovník - Mgr. Renata Mayerová, renata.mayerova@soapraha.cz, tel. 311 000 750. Státní okresní archiv Rakovník Vás zve na přednášku Mg. Kateřiny Zenklové – Středověká správa města Rakovníka. Přednáška připomíná výročí 770 let první písemné zmínky o městě.

 

  • Rakovník – historický vývoj městské aglomerace - 9. června - 31. prosince 2022 - Státní okresní archiv Rakovník, Plzeňská 2493, Rakovník -  Mgr. Renata Mayerová, renata.mayerova@soapraha.cz, tel. 311 000 750. Státní okresní archiv Rakovník Vás zve na výstavu Rakovník – historický vývoj městské aglomerace, která bude zájemcům z řad široké veřejnosti přístupná v prostorách archivu od 9. června do 31. prosince 2022 vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 16 hodin.

 

  • Den otevřených dveří ve Státním okresním archivu Benešov  - 9. června 2022 od 9 do 19 hodin, komentované prohlídky archivu ve 14, 16 a 18 hodin -  Státní okresní archiv Benešov, Pod Lihovarem 2145, Benešov -  Petra Bártová, 311 000 101, soka-benesov@soapraha.cz. Komentované prohlídky archivu, výstava 80 let od událostí heydrichiády na Podblanicku, výstava Významní – zatracení – objevovaní o významných benešovských rodinách Veselých a Kloudů.

 

  • Výstava 80 let od událostí heydrichiády na Podblanicku - 9. až 23. června 2022 po předchozí telefonické nebo emailové rezervaci -  Státní okresní archiv Benešov, Pod Lihovarem 2145, Benešov -  Petra Bártová, 311 000 101, soka-benesov@soapraha.cz. Výstava představí archiválie z fondů a sbírek Státního okresního archivu Benešov, které souvisí nejen s atentátem na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha, ale zejména s regionálními událostmi a osobnostmi. Toto neblahé období mělo v regionu fatální dopad, a to zejména v obci Ouběnice. Výstava tak reaguje i na vzpomínkové akce v uplynulých 80 letech.

 

  • Přednáška 80 let od událostí heydrichiády na Podblanicku - 22. června 2022 v 16 hodin -  Státní okresní archiv Benešov, Pod Lihovarem 2145, Benešov -  Petra Bártová, 311 000 101, soka-benesov@soapraha.cz. Přednáška Mgr. Vojtěcha Šustka, Ph.D., z Archivu hlavního města Prahy, velkého znalce problematiky heydrichiády a autora mnoha publikací na toto téma, zejména monumentální edice dokumentů Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava.

Publikováno od 23.05.2022, do 30.06.2022, poslední úprava 26.05.2022 sovak.