On-line výstava fotografií ke konferenci "Karel I. – panovník, exulant, voják, hospodář"
karel_i_rodina.jpg

Fotografie rodiny rakousko-uherského císaře byly běžnou součástí sbírek fotografií šlechtických rodin, a proto je nacházíme prakticky ve všech fondech rodinných archivů. Výstava představuje výběr fotografií příslušníků užší habsburské rodiny druhé poloviny devatenáctého století a počátku století dvacátého, které se dochovaly ve fondech Státního oblastního archivu v Praze. Prezentován je okruh nejbližších císaře Františka Josefa I., korunního prince Rudolfa, arcivévody Františka Ferdinanda d’Este a Karla I.

Výstava vznikla za využití prezentačního nástroje INDIHU Exhibition vyvinutého Akademií věd České republiky a je ke zhlédnutí zde: https://exhibition.indihu.cz/view/PoslednHabsburkov2021-11-27T044047975Z/start

Přílohy

konference Karel I_program a anotace

Publikováno od 17.03.2022, do 31.12.2022, poslední úprava 22.04.2022 Kempna.