Call for Papers: Cvičiště SS Böhmen. Paměť zdevastované krajiny ve středních Čechách
ss_neveklovsko_vyhlaska_web.jpg

Ústav pro studium totalitních režimů, Státní oblastní archiv v Praze a Muzeum Podblanicka, p.o.

pořádají konferenci

Cvičiště SS Böhmen Paměť zdevastované krajiny ve středních Čechách

1.–3. listopadu 2022, Hotel Měřín, Jablonná nad Vltavou, 257 44 Netvořice

Roku 1942 odsouhlasil zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich vytvoření vojenského prostoru SS jižně od Prahy. Cvičiště s oficiálním názvem SS-Truppenübungsplatz Beneschau (později SS-Truppenübungsplatz Böhmen) se posléze rozrostlo do podoby největšího vojenského prostoru v historii českých zemí. Zdejší obyvatelstvo bylo z větší části vysídleno, krajina zdevastována. Roku 1945 s koncem války cvičiště zaniklo, následoval návrat obyvatel a obnova území. U příležitosti 80 let od těchto událostí se uskuteční odborná konference.

Přijímáme konferenční příspěvky týkající se těchto tematických okruhů:
1) Výcvikový prostor Böhmen v širších historických a mezinárodních souvislostech (vojenský význam, dislokované útvary, síť internačních zařízení apod.)
2) Výcvikový prostor Böhmen – pohled zblízka (vysídlení oblasti, hospodářské a sociální důsledky vzniku, chod cvičiště apod.)
3) Druhý život cvičiště (návrat obyvatel, poválečná obnova, výcvikový prostor jako předmět vzpomínání a místo paměti)

Návrhy příspěvků (obsahující pracovní název a stručnou anotaci v rozsahu cca 15 řádek) zasílejte do 31. května 2022 Tomáši Zouzalovi na adresu tomas.zouzal@ustrcr.cz. Výběr příspěvků provádí organizační výbor, autoři budou osloveni do 30. června 2022.

S otázkami týkajícími se organizačních záležitostí se prosím obracejte na vedoucího Státního okresního archivu Benešov Michala Sejka: michal.sejk@soapraha.cz.

Za organizační výbor konference:
Mgr. Radovan Cáder (Muzeum Podblanicka, p. o.), PhDr. Daniel Doležal, Ph.D. (SOA Praha), Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D. (ÚSTR), Mgr. Michal Sejk (SOkA Benešov), PhDr. Tomáš Zouzal (ÚSTR)

Přílohy

Pozvánka na konferenci - Cvičiště SS Böhmen. Paměť zdevastované krajiny ve středních Čechách

Publikováno od 09.03.2022, do 30.06.2022, poslední úprava 22.04.2022 Kempna.