Konference Karel I. – panovník, exulant, voják, hospodář
karel i.jpg

U příležitosti 100. výročí úmrtí Karla I. Habsbursko-Lotrinského pořádají Státní oblastní archiv v Praze a Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci odbornou konferenci pod názvem Blahoslavený Karel I. – panovník, exulant, voják, hospodář. Akce, na kterou je zvaná i veřejnost, se uskuteční ve čtvrtek 31. března 2022 v aule CMTF UP v Olomouci. 

Na vědeckou část programu naváže přednáška nazvaná Víra a spiritualita císaře Karla, kterou prosloví Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský.

Příspěvky budou následně publikovány v časopise Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí.

Přílohy

konference Karel I_program a anotace

Publikováno od 07.03.2022, do 01.04.2022, poslední úprava 07.03.2022 Kempna.