K 1. 1. 2022 vzniká Státní okresní archiv Praha-venkov se sídlem v Dobřichovicích
dobrichovice_skabrada.jpg

Nový archiv se sídlem v Dobřichovicích vzniká na základě zák. č. 416/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ke stejnému dni zanikají Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení a Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích. Působnost nového archivu se vztahuje na území okresů Praha-východ a Praha-západ v hranicích ke dni 11. 11. 2000. Archiv rovněž pečuje o archiválie z těchto dvou okresů. Více informací o archivu je k dispozici zde

Publikováno od 16.12.2021, do 28.02.2022, poslední úprava 16.12.2021 sulc.