Výstava "Jindřich Waldes. Podnikatel, sběratel, mecenáš"
waldes-tramvaj-web.jpg

Autoři, Martin Sovák (SOA v Praze) a Hana Králová (NTM), představují prostřednictvím výstavy Jindřich Waldes. Podnikatel, sběratel, mecenáš pozapomenuté jméno jedné z našich nejvýznamnějších podnikatelských osobností a jím založenou výrobní značku Koh-i-noor. Veřejnost tak má možnost se seznámit se životem zakladatele J. Waldesa, včetně jeho širokých zájmů zahrnujících podporu sportu, umění, ale i ruční práce, neboť stál u zrodu Prvního pražského pánského pletacího klubu Waldes, ale také s historií firmy Waldes a spol., která se po celém světě proslavila inovativními stiskacími knoflíky.

Základním pramenem pro výstavu se staly archiválie z archivního fondu Koh-i-noor, a. s. uloženého v našem archivu, které doplnily další archiválie a obrazové prameny z Národního archivu, Archivu hlavního města Prahy, Slovenského olympijského a športového múzea ad. Výstavní panely doplňují ukázky originálních archiválií a výrobků firmy Waldes a spol., neboť ty na výstavě o „knoflíkovém králi“ chybět nemohou.

Výstava je prvním výstupem výzkumného projektu realizovaného oběma institucemi, který bude završen vydáním odborné monografie u příležitosti 120. výročí založení firmy.

Publikováno od 23.09.2021, do 31.01.2022, poslední úprava 23.09.2021 Kempna.