Nové číslo Středočeského sborníku historického
ssh 2_2020_titulka_03.jpg

SSH 2/2020, roč. 46, přináší na svých stránkách studii R. Šimůnka o městu Mladá Boleslav a jeho vrchnosti (kolem roku 1500) a K. Konečného o dějinách středočeské krajské organizace ČSL v letech 1968 až 1972, také dvěmi biografickými esejemi připomíná V. Šolleho a J. Tywoniaka, dvě významné osobnosti nejen středočeského archivnictví. Více k obsahu viz příloha.

Výtisky jsou k dostání v badatelnách centrály SOA v Praze a středočeských státních okresních archivů, případně je možné zaslat objednávku na adresu marcela.zdrubecka@soapraha.cz.

Přílohy

SSH 2_2020_obsah

Publikováno od 18.05.2021, do 31.12.2021, poslední úprava 19.05.2021 Kempna.