Nové číslo Středočeského sborníku historického
ssh_1_2020_titulni_strana_f.jpg

SSH 1/2020, roč. 46, přináší na svých stránkách mimo jiné studie o otvovické sklárně, knoflíkové aféře Aloisie Linhartové, výstavbě kolínského divadla, "experimentu" s přednostním hlasováním v obecních volbách ve třicátých letech 20. století v Československu nebo o archivním fondu básníka Václava J. Picka. Více k obsahu zde.

Výtisky jsou k dostání v badatelnách centrály SOA v Praze a středočeských státních okresních archivů, případně je možné zaslat objednávku na adresu marcela.zdrubecka@soapraha.cz.

Publikováno od 12.03.2021, do 31.12.2021, poslední úprava 18.03.2021 Kempna.