Dodatek k ceníku služeb poskytovaných veřejnými archivy a upřesnění a sjednocení praxe v některých případech při pořizování reprodukcí archiválií
chodovec.jpg
Přílohy

Dodatek k ceníku služeb poskytovaných veřejnými archivy a upřesnění a sjednocení praxe v některých případech při pořizování reprodukcí archiválií

Publikováno od 19.11.2020, do 31.12.2024, poslední úprava 20.01.2021 sovak.