Právě vyšlo… STŘEDOČESKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ
ssh_aktualita_3.jpg

V nové grafické úpravě se Vám představuje další číslo našeho odborného časopisu STŘEDOČESKÉHO SBORNÍKU HISTORICKÉHO.

SSH 1-2/2019, roč. 45, přináší na svých stránkách mimo jiné studie o sedleckých cisterciácích, vzdělání a knižní kultuře na českobrodsku, o morové epidemii ve východní části středních Čech, o letoviscích v Pikovicích, Hradišťku a Rajchardově a také o malé retribuci v Čelákovicích. Více k obsahu zde.

Výtisky budou standardně k dostání ve všech badatelnách SOA v Praze, případně je možné objednávat na adrese marcela.zdrubecka@soapraha.cz

Publikováno od 12.08.2020, do 30.09.2020, poslední úprava 12.08.2020 Kempna.