Vyšel nový sborník CONFLUENS 11. Vlastivědný sborník Mělnicka
obálka_confluens_11_web.jpg

Confluens – vlastivědný sborník Mělnicka vydává Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Mělník ve spolupráci s Regionálním muzeem Mělník. Publikace se hlásí k tradici muzejního sborníku vydávanému v letech 1938–1941 – jeho nová řada odstartovala v roce 1982. Veřejné představení jedenáctého čísla proběhlo 12. prosince 2019 v prostorách Státního okresního archivu Mělník s bohatým doprovodným programem, o který se postaral Jiří Šámal, hráč na Hang drum.

Jedenácté číslo nové řady nabízí možnost nahlédnout do bohaté historie mělnického regionu. V kratší studii archiváře P. Fiedlera je v knížce nastíněna dobročinnost Mělničanů ve vztahu k rozvoji českojazyčného školství koncem 19. století (místní odbor Ústřední matice školské), týž autor pojednává v dalším článku o komplikovaném procesu dosidlování severní části našeho okresu (Olešno) po odsunu Němců. Památku našich hrdinů z doby německé okupace připomíná medailonek železničáře Václava Marečka († 1942), činovníka mělnického Sokola, který byl spolu s manželkou a dcerou popraven v koncentračním táboře v rámci genocidně prováděné msty okupantů za atentát na R. Heydricha. Ředitel archivu Dr. Státník přispěl do sborníku recenzním výtahem z obsáhlé, vloni vydané knihy o dirigentovi Jaroslavu Krombholcovi z pera doc. M. Kučery – Mělničané zde o této místní osobnosti naleznou mnoho zajímavého. Sborník přináší také podrobnou vzpomínku v Praze usedlého Mělničana, významného numizmatika pana Jiřího Ryanta na život v Rybářích a užitečný přehled ke studiu dostupných farních kronik z Mělnicka, který připravila archivářka N. Michňová.

Sborník je možné zakoupit ve Státním okresním archivu Mělník nebo případně objednat na e-mailové adrese: nikola.michnova@soapraha.cz.

Přílohy

Obsah sborníku Confluens 11

Publikováno od 03.01.2020, do 29.02.2020, poslední úprava 05.08.2022 Kempna.