Vyšla nová kniha „Učiňte zkoušku a jistě zůstanete stálým odběratelem!“ PROUTĚNÁ KULTURA V KONTEXTU ČASU A PROSTORU
obálka_proutěná_kultura_web.jpg

Kniha s názvem „Učiňte zkoušku a jistě zůstanete stálým odběratelem!“ Proutěná kultura v kontextu času a prostoru, kterou vydal Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Mělník vyšla za finančního přispění města Mělníka a byla slavnostně uvedena v úterý 10. 12. 2019 v obřadní síni mělnické radnice.

Jedná se o kolektivní monografii, která je společným dílem a výsledkem mezioborového setkání českých a slovenských historiků, archivářů, etnologů a dalších odborníků různých vědních oborů, ale i zkušených praktiků, řemeslníků. Vychází z příspěvků, které zazněly na mezinárodní konferenci s názvem Proutěná kultura v kontextu času a prostoru pořádanou Státním oblastním archivem v Praze – Státním okresním archivem Mělník ve spolupráci s městem Mělníkem konané na jaře roku 2018. Kniha představuje košíkářské řemeslo, které patří k nejstarším řemeslům na světě, a s ním spojenou proutěnou kulturu z různých úhlů pohledu, v různých historických obdobích a v různých oblastech českých a slovenských zemí od nejstarších dob až po současnost. Nová kniha tak mapuje historii košíkářství, jenž má dlouholetou a bohatou tradici v Čechách, na Moravě i na Slovensku, a která byla jednotlivými autory zasazena do širšího kontextu obecných, hospodářských, politických a kulturních dějin i lidové tradice a folklóru.

Knihu je možné zakoupit ve Státním okresním archivu Mělník nebo případně objednat na e-mailové adrese: nikola.michnova@soapraha.cz.

Přílohy

Obsah publikace Proutěná kultura

Publikováno od 03.01.2020, do 31.03.2020, poslední úprava 03.01.2020 michnova.