Archivní prameny Kolínska XVII
kolin_skabrada.jpg

Sborník Archivní prameny Kolínska XVII otevírá studie Vladimíra Jakuba Mrvíka Historická topografie města Českého Brodu (VIII): předměstská zástavba. Prvá až čtvrtá část Historické topografie města Českého Brodu autorů Miloše a Ladislava Dvořákových vyšly  mezi lety 1982-1989 ve sborníku Práce Muzea v Kolíně, pátá část  roku 1995 ve Středočeském Sborníku historickém, šestá část byla publikována ve sborníku Archivní prameny Kolínska v roce 1998. Po téměř dvaceti letech se práce na dokončení topografie ujal Vladimír J. Mrvík, sedmá část byla publikována v témže sborníku před třemi lety. Aktuální číslo sborníku  přináší završení dlouholeté badatelské práce v podobě obsáhlého přehledu vývoje předměstské zástavby.

Studie Jaroslava Pejši František Josef I. a Kolín se zabývá vztahem obyvatel Kolína k osobě císaře Františka Josefa I. v období jeho vlády. Zachycuje návštěvy a cesty panovníka přes Kolín, audience Kolíňanů u panovníka, dary panovníkovi či od panovníka, udílení vyznamenání a titulů, rozmanité projevy loajality či naopak urážek panovníka.

Sborník uzavírá příspěvek Karla Štrobla Činnost akčních výborů Národní fronty (na příkladu okresů Kolín a Český Brod) se zabývá proměnami samostatnosi a vlivu Akčních výborů Národní fronty od února 1948 do roku 1954. 

Publikováno od 09.12.2019, do 31.05.2020, poslední úprava 10.12.2019 sovak.