Úřední deska

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované údaje

Státní oblastní archiv v Praze zveřejňuje dálkovým způsobem povinně zveřejňované údaje.
Publikováno od 17.11.2019 do 31.12.2024

Protikorupční program Státního oblastního archivu v Praze

Protikorupční opatření Státního oblastního archivu v Praze

Opatření k provedení nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.
Publikováno od 23.09.2020 do 31.12.2024

Veřejné zakázky

Rekonstrukce střechy v SOkA Beroun - Ukončeno

Státní oblastní archiv vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Rekonstrukce střechy v SOkA Beroun"
Publikováno od 02.09.2022 do 31.01.2023

Volná služební místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. leden 2023. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Publikováno od 24.11.2022 do 05.01.2023


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. leden 2023. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Publikováno od 16.11.2022 do 23.12.2022


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. leden 2023. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Publikováno od 11.11.2022 do 23.12.2022


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. leden 2023. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Publikováno od 11.11.2022 do 20.12.2022

Výroční zprávy a plány práce

Plán práce Státního oblastního archivu v Praze na rok 2022

Plán práce naší instituce.
Publikováno od 08.04.2022 do 31.12.2023


Výroční zpráva Státního oblastního archivu v Praze za rok 2021

Zveřejňujeme výroční zprávu Státního oblastního archivu v Praze za rok 2021.
Publikováno od 08.04.2022 do 31.12.2023


Výroční zpráva Státního oblastního archivu v Praze za rok 2020

Zveřejňujeme výroční zprávu Státního oblastního archivu v Praze za rok 2020.
Publikováno od 13.04.2021 do 31.12.2022


Plán práce Státního oblastního archivu v Praze na rok 2021

Plán práce naší instituce.
Publikováno od 06.04.2021 do 31.12.2022


Výroční zpráva Státního oblastního archivu v Praze za rok 2019

Zveřejňujeme výroční zprávu Státního oblastního archivu v Praze za rok 2019.
Publikováno od 03.03.2020 do 31.12.2024


Plán práce Státní oblastního archiv v Praze na rok 2020

Plán práce naší instituce.
Publikováno od 31.01.2020 do 31.12.2024


Výroční zpráva Státní oblastního archivu v Praze za rok 2018

Výroční zpráva Státní oblastního archivu v Praze za rok 2018
Publikováno od 04.12.2019 do 31.12.2024


Výroční zpráva Státní oblastního archivu v Praze za rok 2017

Zveřejňujeme výroční zprávu Státní oblastního archivu v Praze za rok 2017.
Publikováno od 03.12.2019 do 31.12.2024


Výroční zpráva Státní oblastního archivu v Praze za rok 2016

Zveřejňujeme výroční zprávu Státní oblastního archivu v Praze za rok 2016.
Publikováno od 03.12.2019 do 31.12.2024


Výroční zpráva Státní oblastního archivu v Praze za rok 2015.

Zveřejňujeme výroční zprávu Státní oblastního archivu v Praze za rok 2015.
Publikováno od 03.12.2019 do 31.12.2024

Sazebníky

Ceník vydaných publikací SOA v Praze


Publikováno od 13.05.2021 do 31.12.2022
Další sdělení

Nejsou k dispozici žádné aktuální zprávy.