Úřední deska

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované údaje

Státní oblastní archiv v Praze zveřejňuje dálkovým způsobem povinně zveřejňované údaje.
Publikováno od 17.11.2019 do 31.12.2024

Protikorupční program Státního oblastního archivu v Praze

Protikorupční opatření Státního oblastního archivu v Praze

Opatření k provedení nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.
Publikováno od 23.09.2020 do 31.12.2024

Veřejné zakázky

Rekonstrukce chlazení, VZT, kotelny a MaR v SOkA Beroun

Státní oblastní archiv v Praze vypisuje výběrové řízeni k zakázce malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce chlazení, VZT, kotelny a MaR v SOkA Beroun ".
Publikováno od 17.03.2021 do 31.12.2021


Rekonstrukce chlazení, VZT, kotelny a MaR v SOkA Beroun - Zrušeno

Státní oblastní archiv v Praze vypisuje výběrové řízeni k zakázce malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce chlazení, VZT, kotelny a MaR v SOkA Beroun ".
Publikováno od 27.11.2020 do 31.05.2021


Nový archiv SOkA Kladno - Projektová dokumentace a autorský dozor

Státní oblastní archiv v Praze vypisuje výběrové řízeni na nadlimitní veřejnou zakázku v užším řízení "Nový archiv SOkA Kladno - Projektová dokumentace a autorský dozor.
Publikováno od 21.09.2020 do 30.04.2021

Volná služební místa

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. červen 2021. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Publikováno od 23.03.2021 do 20.04.2021

Výroční zprávy a plány práce

Výroční zpráva Státního oblastního archivu v Praze za rok 2020

Zveřejňujeme výroční zprávu Státního oblastního archivu v Praze za rok 2020.
Publikováno od 13.04.2021 do 31.12.2022


Plán práce Státní oblastního archiv v Praze na rok 2021

Plán práce naší instituce.
Publikováno od 06.04.2021 do 31.12.2022


Výroční zpráva Státního oblastního archivu v Praze za rok 2019

Zveřejňujeme výroční zprávu Státního oblastního archivu v Praze za rok 2019.
Publikováno od 03.03.2020 do 31.12.2024


Plán práce Státní oblastního archiv v Praze na rok 2020

Plán práce naší instituce.
Publikováno od 31.01.2020 do 31.12.2024


Výroční zpráva Státní oblastního archivu v Praze za rok 2018

Výroční zpráva Státní oblastního archivu v Praze za rok 2018
Publikováno od 04.12.2019 do 31.12.2024


Výroční zpráva Státní oblastního archivu v Praze za rok 2017

Zveřejňujeme výroční zprávu Státní oblastního archivu v Praze za rok 2017.
Publikováno od 03.12.2019 do 31.12.2024


Výroční zpráva Státní oblastního archivu v Praze za rok 2016

Zveřejňujeme výroční zprávu Státní oblastního archivu v Praze za rok 2016.
Publikováno od 03.12.2019 do 31.12.2024


Výroční zpráva Státní oblastního archivu v Praze za rok 2015.

Zveřejňujeme výroční zprávu Státní oblastního archivu v Praze za rok 2015.
Publikováno od 03.12.2019 do 31.12.2024

SazebníkyDalší sdělení

Nejsou k dispozici žádné aktuální zprávy.