Úřední deska

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované údaje

Státní oblastní archiv v Praze zveřejňuje dálkovým způsobem povinně zveřejňované údaje.
Publikováno od 17.11.2019 do 31.12.2021

Protikorupční program Státního oblastního archivu v Praze

Nejsou k dispozici žádné aktuální zprávy.

Veřejné zakázky

Stěhování archiválií a knih okresních archivů - Ukončeno

Státní oblastní archiv v Praze vypisuje výběrové řízeni k zakázce malého rozsahu s názvem "Stěhování archiválií a knih okresních archivů ".
Publikováno od 27.04.2020 do 31.12.2020


Technický dozor investora - Ukončeno

Státní oblastní archiv v Praze vypisuje výběrové řízeni k zakázce malého rozsahu s názvem "Technický dozor investora ".
Publikováno od 24.02.2020 do 31.12.2020


Koordinátor BOZP na staveništi - Ukončeno

Státní oblastní archiv v Praze vypisuje výběrové řízeni k zakázce malého rozsahu s názvem "Koordinátor BOZP na staveništi"
Publikováno od 24.02.2020 do 31.12.2020


Úklid objektů SOA Praha - Ukončeno

Státní oblastní archiv v Praze vypisuje výběrové řízení k nadlimitní veřejné zakázce s názvem "Úklid objektů SOA Praha".
Publikováno od 02.12.2019 do 02.12.2020


Pořízení diskového pole - Zrušeno

Státní oblastní archiv v Praze vypisuje výběrové řízení k zakázce malého rozsahu s názvem "Pořízení diskového pole".
Publikováno od 21.11.2019 do 22.11.2020


Víceúčelový automobil 7+1 - Ukončeno

Státní oblastní archiv v Praze vypisuje výběrové řízení k zakázce malého rozsahu s názvem "Víceúčelový automobil 7+1".
Publikováno od 17.10.2019 do 17.10.2020


Rekonstrukce objektu SOkA Kutná Hora - Ukončeno

Státní oblastní archiv v Praze vypisuje výběrové řízeni k podlimitní veřejné zakázce s názvem "Rekonstrukce objektu SOkA Kutná Hora".
Publikováno od 02.10.2019 do 02.10.2020


Poskytování mobilních telekomunikačních služeb - Ukončeno

Státní oblastní archiv v Praze vypisuje výběrové řízeni k zakázce malého rozsahu s názvem "Poskytování mobilních telekomunikačních služeb ".
Publikováno od 09.09.2019 do 09.09.2020

Volná služební místa

Výběrové řízení na služební místo odborný referent - archivář Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení

Služba na tomto místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. září 2020, případně dle domluvy.
Publikováno od 07.08.2020 do 20.08.2020


Výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – archivář oddělení zemědělsko-lesnických a osobních fondů a matriční agendy SOA v Praze

Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. září 2020. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Publikováno od 31.07.2020 do 11.08.2020

Výroční zprávy a plány práce

Výroční zpráva Státního oblastního archivu v Praze za rok 2019

Zveřejňujeme výroční zprávu Státního oblastního archivu v Praze za rok 2019.
Publikováno od 03.03.2020 do 31.12.2021


Plán práce Státní oblastního archiv v Praze na rok 2020

Plán práce naší instituce.
Publikováno od 31.01.2020 do 31.12.2021


Výroční zpráva Státní oblastního archivu v Praze za rok 2018

Výroční zpráva Státní oblastního archivu v Praze za rok 2018
Publikováno od 04.12.2019 do 31.12.2020


Výroční zpráva Státní oblastního archivu v Praze za rok 2017

Zveřejňujeme výroční zprávu Státní oblastního archivu v Praze za rok 2017.
Publikováno od 03.12.2019 do 31.12.2020


Výroční zpráva Státní oblastního archivu v Praze za rok 2016

Zveřejňujeme výroční zprávu Státní oblastního archivu v Praze za rok 2016.
Publikováno od 03.12.2019 do 31.12.2020


Výroční zpráva Státní oblastního archivu v Praze za rok 2015.

Zveřejňujeme výroční zprávu Státní oblastního archivu v Praze za rok 2015.
Publikováno od 03.12.2019 do 31.01.2021

Sazebníky

Nejsou k dispozici žádné aktuální zprávy.

Další sdělení

Nejsou k dispozici žádné aktuální zprávy.