Informace o archiváliích zobrazených v záhlaví webových stránek


Evangeliář z 12. století
Sbírka rukopisů Mělník, Státní okresní archiv Mělník
Digitální kopie: http://ebadatelna.soapraha.cz/a/895/82
Josef Lada, povolení k obývání rodinného domu v Hrusicích
Berní správa Říčany, daň domovní Hrusice č.p. 115, Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení
Jindřich Matiegka jmenován důstojníkem Řádu Čestné legie
Osobní fond Jindřich Matiegka, inv. č. 4, Státní okresní archiv Benešov, Státní okresní archiv Benešov
Veduta města Berouna z 20. let 19. století
Cech řeznický a mlynářský Beroun, inv. č. 11, Státní okresní archiv Beroun
Kniha ranních adventních zpěvů velvarských literátů
Literátské Bratrstvo Velvary, Rorátník (kolem 1590–kolem 1720), Státní okresní archiv Kladno
Typář královského horního města Jílové u Prahy ze 14. století
Archiv města Jílové, inv. č. 567, Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích
Listina císaře Friedricha Barbarossy z 15. října 1166
Rodinný archiv Valdštejnů, inv. č. 1, Státní oblastní archiv v Praze
Digitální kopie: http://ebadatelna.soapraha.cz/a/818/1
Vzorkovnice špendlíků od firmy Waldes a spol.
Koh-i-noor, a. s., Státní oblastní archiv v Praze
Projekt dostavby vojenského rehabilitačního ústavu Slapy
Středočeský krajský národní výbor Praha, část fondu Plánovací odbor a odbor oblastního plánování, nezpracováno, Státní oblastní archiv v Praze
Veduta komárovských železáren z roku 1906
C. T. Petzold, železárny Komárov, inv. č. 92, Státní okresní archiv Beroun
Rukopis skladby Úvozem J. B. Foerstera z r. 1943
Spolek Smetana Kladno, inv. č. 187, Státní okresní archiv Kladno
Dopis českobrodského měšťana V. Čermáka z r. 1837
Rodinný archiv Čermákových, Český Brod, inv. č. 4, Státní okresní archiv Kolín
Kutná Hora a Sedlec na kresbě F. B. Wernera po r. 1735
Sbírka vedut a grafických listů, inv. č. 2, Státní okresní archiv Kutná Hora
Ohlášení živnosti V. Laurina a V. Klementa z r. 1896
Okresní úřad Mladá Boleslav, nezpracováno, Státní okresní archiv Mladá Boleslav
Fotografie z vojenského cvičiště Milovice z r. 1930
Archiv obce Mladá, inv. č. 20, Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem
Plán významné vily F. Hořejše v Černošicích z r. 1933
Berní správa Smíchov, nezpracováno, Státní okresní archiv Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích
Stříbrné pečetidlo knapšaftu z r. 1530
Archiv města Březové Hory, inv. č. 911, Státní okresní archiv Příbram
Reklama na výrobky firmy Otta, 30. léta 20. st.
František Otta, Rakovník, továrna na mýdla a jedlé tuky, Rakovník, inv. č. 10, Státní okresní archiv Rakovník