Přehled všech aktualit

Aktuálně platné zprávy

 • Obrázek
  Státní oblastní archiv v Praze, Volná služební místa, zveřejněno: 23.10.2020 0:00:00, platnost do: 4.11.2020 23:59:00
  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

  Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. prosince 2020. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

 • Obrázek
  Státní oblastní archiv v Praze, Omezení provozu, zveřejněno: 22.10.2020 0:00:00, platnost do: 31.12.2020 23:59:00
  Uzavření badatelen Státního oblastního archivu v Praze

  V souvislosti s opatřením vlády České republiky ze dne 21. 10. 2020 jsou s okamžitou platností uzavřeny všechny badatelny Státního oblastního archivu v Praze. Uzavření badatelen platí až do odvolání.

 • Obrázek
  Státní oblastní archiv v Praze, Volná služební místa, zveřejněno: 19.10.2020 0:00:00, platnost do: 9.11.2020 23:59:00
  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

  Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. prosince 2020. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

 • Obrázek
  Státní oblastní archiv v Praze, Volná místa, zveřejněno: 19.10.2020 0:00:00, platnost do: 9.11.2020 23:59:00
  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

  Ředitel Státního oblastního archivu v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení s

 • Obrázek
  Státní oblastní archiv v Praze, Sdělení pro veřejnost, zveřejněno: 19.10.2020 0:00:00, platnost do: 30.11.2020 23:59:00
  Digitalizace archiválií SOA v Praze na zakázku

  Nabídka digitalizace archiválií na zakázku pro odborné a vědecké pracovníky a pro studenty vysokých škol.

 • Obrázek
  Státní okresní archiv Kladno, Akce pro veřejnost, zveřejněno: 29.9.2020 0:00:00, platnost do: 29.12.2020 23:59:00
  Setkání kronikářů okresu Kladno 2020

  Státní okresní archiv Kladno ve spolupráci s Městem Slaný uspořádal každoroční setkání kronikářů.

 • Obrázek
  Státní oblastní archiv v Praze, Protikorupční program (jen úřední deska), zveřejněno: 23.9.2020 0:00:00, platnost do: 31.12.2021 23:59:00
  Protikorupční opatření Státního oblastního archivu v Praze

 • Obrázek
  Státní okresní archiv Rakovník, Akce pro veřejnost, zveřejněno: 15.9.2020 0:00:00, platnost do: 15.11.2020 23:59:00
  Výstava Poslední dny války v Muzeu T. G. M. Rakovník

  Výstava Poslední dny války - odraz konce druhé světové války ve sbírkách Muzea T. G. M. Rakovník vznikla ve spolupráci Muzea T. G. M. Rakovník a Státního okresního archivu Rakovník

 • Obrázek
  Státní okresní archiv Kladno, Sdělení pro veřejnost, zveřejněno: 24.8.2020 0:00:00, platnost do: 31.12.2021 23:59:00
  Státní okresní archiv Kladno - sčítací operáty - změna přístupnosti

  Postupné omezování badatelského přístupu ke sčítacím operátům v okrese Kladno z důvodu jejich digitalizace.

 • Obrázek
  Státní okresní archiv Rakovník, Věda a výzkum, zveřejněno: 24.1.2020 0:00:00, platnost do: 13.6.2021 23:59:00
  Nový termín konference České schisma - 100 let Církve československé v Lánech

  Konference pořádaná při příležitosti stého výroční vzniku Církve československé. Na pořádání se podílí Muzeum T. G. Masaryka Rakovník a Ústřední archiv a muzeum Církve československé.

 • Obrázek
  Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení, Omezení provozu, zveřejněno: 22.1.2020 0:00:00, platnost do: 31.12.2020 23:59:00
  Oznámení o trvalém uzavření badatelny SOkA Praha-východ se sídlem v Přemyšlení a změně kontaktní adresy

  Badatelna SOkA Praha-východ se sídlem v Přemyšlení bude od 1. března 2020 trvale uzavřena.

 • Obrázek
  Státní okresní archiv Kutná Hora, Omezení provozu, zveřejněno: 20.11.2019 0:00:00, platnost do: 31.12.2021 23:59:00
  Uzavření kutnohorského archivu pro veřejnost

  Archiv je v souvislosti s rekonstrukcí archivní budovy zcela uzavřen pro veřejnost od 13. dubna 2020. Délku uzavření je možné předpokládat na 1,5 roku.

Archiv aktualit