Veřejné uvedení nového čísla CONFLUENS - vlastivědného sborníku Mělnicka

confluens11_pozvanka.jpg

Confluens – vlastivědný sborník Mělnicka vydává Státní okresní archiv Mělník ve spolupráci s Regionálním muzeem Mělník. Publikace se hlásí k tradici muzejního sborníku vydávanému v letech 1938–1941 – jeho nová řada odstartovala v roce 1982.

Tentokrát Vám představíme jedenácté číslo nové řady, které nabízí možnost nahlédnout do bohaté historie mělnického regionu. V kratší studii archiváře P. Fiedlera je v knížce nastíněna dobročinnost Mělničanů ve vztahu k rozvoji českojazyčného školství koncem 19. století (místní odbor Ústřední matice školské), týž autor pojednává v dalším článku o komplikovaném procesu dosidlování severní části našeho okresu (Olešno) po odsunu Němců. Památku našich hrdinů z doby německé okupace připomíná medailonek železničáře Václava Marečka († 1942), činovníka mělnického Sokola, který byl spolu s manželkou a dcerou popraven v koncentračním táboře v rámci genocidně prováděné msty okupantů za atentát na R. Heydricha. Ředitel archivu Dr. Státník přispěl do sborníku recenzním výtahem z obsáhlé, vloni vydané knihy o dirigentovi Jaroslavu Krombholcovi z pera doc. M. Kučery – Mělničané zde o této místní osobnosti naleznou mnoho zajímavého. Sborník přináší také podrobnou vzpomínku v Praze usedlého Mělničana, významného numizmatika pana Jiřího Ryanta na život v Rybářích a užitečný přehled ke studiu dostupných farních kronik z Mělnicka, který připravila archivářka N. Michňová. Dvěma texty do knížky přispěl také Dr. L. Praus, do nedávna zoolog Regionálního muzea Mělník.

Veřejné představení sborníku proběhne ve čtvrtek 12. prosince 2019 od 17.00 hodin ve Státním okresním archivu Mělník. Confluens č. 11 bude na akci k zakoupení a těšit se můžete i na doprovodný kulturní program v podání Jiřího Šámala, hráče na Hang drum.

Jste srdečně zváni!

Zveřejněno: 19.11.2019 0:00:00, poslední úprava: 19.11.2019 15:56:00, vložil: sulc.