Slavnostní uvedení nové publikace "Učiňte zkoušku a jistě zůstanete stálým odběratelem!" Proutěná kultura v kontextu času a prostoru

pozvanka2019_99kb.png

Rádi bychom Vám představili novou knihu, která je společným dílem a výsledkem mezioborového setkání českých a slovenských historiků, archivářů, etnologů a dalších odborníků různých vědních oborů, ale i zkušených praktiků, řemeslníků. Vychází z příspěvků, které zazněly na mezinárodní konferenci s názvem Proutěná kultura v kontextu času a prostoru pořádanou Státním oblastním archivem v Praze – Státním okresním archivem Mělník ve spolupráci s městem Mělníkem konané na jaře roku 2018.

Kniha představuje košíkářské řemeslo a s ním spojenou proutěnou kulturu z různých úhlů pohledu, v různých historických obdobích a v různých oblastech českých a slovenských zemí od nejstarších dob až po současnost. Košíkářství totiž patří k nejstarším řemeslům na světě vůbec a má dlouholetou a bohatou tradici v Čechách, na Moravě i na Slovensku. Nová kniha tak mapuje historický vývoj košíkářství, který autoři zasazují do širšího kontextu obecných, hospodářských, politických a kulturních dějin i lidové tradice a folklóru.

Veřejné představení nové publikace proběhne v úterý 10. prosince. 2019 od 17.00 hodin v obřadní síni mělnické radnice. Knihu si bude možné na akci zakoupit a zároveň proběhne autogramiáda s některými autory.

Zveřejněno: 19.11.2019 0:00:00, poslední úprava: 19.11.2019 13:29:00, vložil: sulc.