Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

business-3167295_1920_mensi.jpg

Ředitel Státního oblastního archivu v Praze, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1
písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada – Archivář ve
Státním oblastním archivu v Praze, se služebním působištěm v Kutné Hoře.

Více podrobností viz níže.

Přílohy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Příloha č. 1 - Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo

Příloha č. 2 - Informace pro uchazeče

Publikováno od 14.11.2023, do 23.11.2023, poslední úprava 23.11.2023 cernoskova.