Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

business-3167295_1920_mensi.jpg

Ředitel Státního oblastního archivu v Praze, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada – vedoucí oddělní Státní okresní archiv Mělník ve Státním oblastním archivu v Praze, se služebním působištěm Mělník. 

Více podrobností viz níže.

Přílohy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Příloha č. 1 - Žádost o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo

Příloha č. 2 - Informace pro uchazeče

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení dle 451/1991

Publikováno od 09.05.2023, do 09.06.2023, poslední úprava 08.06.2023 cernoskova.