Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

business-3167295_1920_mensi.jpg

Ředitel Státního oblastního archivu v Praze, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada - archivář ve Státním okresním archivu Kladno, ve Státním oblastním archivu v Praze, se služebním působištěm na Kladně. 

Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby 27. Archivnictví a spisová služba.

 

Přílohy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Příloha č. 1 - Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo

Příloha č. 2 - Informace pro uchazeče

Publikováno od 08.02.2023, do 31.03.2023, poslední úprava 08.02.2023 cernoskova.