Omezení přístupu ke sčítání lidu v SOkA Kladno

scitaci_arch_1880.jpg

Státní okresní archiv Kladno zpřístupnil v aplikaci eBadatelna (https://ebadatelna.soapraha.cz/) digitalizované sčítací operáty z roku 1869, 1880, 1890 z fondu Okresní úřad Slaný (1850-1945).

Postupně probíhá digitalizace dalšího ročníku sčítání z tohoto fondu (rok 1900), digitální reprodukce budou zpřístupňovány průběžně. Již digitalizované originály sčítacích operátů jsou nyní trvale nepřístupné (platí pro ročníky 1869, 1880, 1890).

Zároveň archiv oznamuje omezení badatelského přístupu ke sčítacím operátům z let 1910 a 1921 z důvodu jejich přípravy k digitalizaci. Stav přístupnosti je nutné v předstihu konzultovat s pracovníky SOkA Kladno.

Děkujeme za pochopení.

Publikováno od 05.12.2022, do 31.12.2023, poslední úprava 07.06.2023 cingrova.