Omezení přístupu ke sčítání lidu v SOkA Kladno

scitaci_arch_1880.jpg

Státní okresní archiv Kladno zpřístupnil v aplikaci eBadatelna (https://ebadatelna.soapraha.cz/) digitalizované sčítací operáty z roku 1869, 1880 z fondu Okresní úřad Slaný (1850-1945).

Postupně probíhá digitalizace dalšího ročníku sčítání z tohoto fondu (rok 1890), digitální reprodukce budou zpřístupňovány průběžně. Již digitalizované originály sčítacích operátů jsou nyní trvale nepřístupné (platí pro ročníky 1869 a 1880).

Zároveň archiv oznamuje omezení badatelského přístupu ke sčítacím operátům z let 1890, 1900 a 1910 z důvodu jejich přípravy k digitalizaci. Stav přístupnosti ostatních ročníků sčítání obyvatelstva je nutné v předstihu konzultovat s pracovníky SOkA Kladno.

Děkujeme za pochopení.

Publikováno od 05.12.2022, do 30.06.2023, poslední úprava 05.12.2022 sovak.