Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

business-3167295_1920_mensi.jpg

Ředitel Státního oblastního archivu v Praze, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada - archivář ve Státním okresním archivu Mělník ve Státním oblastním archivu v Praze v oboru služby 27. Archivnictví a spisová služba.

Více podrobností viz níže.

Přílohy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Příloha č. 1 - Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo

Příloha č. 2 - Souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče (žadatele)

Publikováno od 05.08.2022, do 16.08.2022, poslední úprava 05.08.2022 cernoskova.