Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

business-3167295_1920_mensi.jpg

Zástupce ředitele Státního oblastního archivu v Praze, pověřený na základě § 66 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa „odborný referent – archivář oddělení Státní okresní archiv Praha-venkov se sídlem v Dobřichovicích ve Státním oblastním archivu v Praze“ v oboru státní služby 27. Archivnictví a spisová služba.

Více podrobností viz níže

Přílohy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Příloha č. 1 - Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo

Příloha č. 2 - Souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče (žadatele)

Publikováno od 19.05.2022, do 04.06.2022, poslední úprava 30.05.2022 cernoskova.