Zpřístupnění sčítání lidu Okresního úřadu Slaný z roku 1869

digitalizacni-pracoviste-ch.jpg

Státní okresní archiv Kladno zpřístupnil na webu eBadatelna (https://ebadatelna.soapraha.cz/) digitalizované sčítací operáty pro rok 1869 z fondu Okresní úřad Slaný (1850-1945).

Postupně probíhá digitalizace dalšího ročníku sčítání (1880) z téhož archivního fondu; digitální reprodukce budou nově zpřístupňovány průběžně. Již digitalizované originály sčítacích operátů nebudou předkládány ke studiu (tj. ročníky 1869 a částečně 1880).

Z důvodu přípravy digitalizace sčítacích operátů Okresního úřadu Slaný z let 1890 a 1900 bude omezena jejich přístupnost pro badatele. Přístupnost ostatních ročníků sčítání obyvatelstva je nutné v předstihu konzultovat s pracovníky SOkA Kladno. Děkujeme za pochopení.

Publikováno od 16.11.2021, do 30.06.2022, poslední úprava 18.11.2021 Kempna.