Provoz badatelen SOA v Praze (do pátku 28. května 2021)

chodovec.jpg

V souvislosti s usnesením vlády ČR ze dne 23. dubna 2021 č. 396 rozhodl ředitel SOA v Praze o rozšíření provozu badatelen archivu ve věci omezení počtu najednou přítomných osob za přísného dodržování panujících nařízení v oblasti hygienické a zdravotně preventivní péče.

Badatelny SOA v Praze s účinností od 3. května 2021 jsou pro veřejnost otevřeny za následujících pravidel:

1) Každý badatel je povinen svoji návštěvu předem rezervovat, a to prostřednictvím emailu, který je uveden níže, u příslušné lokality. Rezervace je stanovena na počet hodin během dne, které dostane badatel k dispozici. Nelze si však rezervovat studium na několik dní po sobě zároveň, každá další rezervace je zařazena vždy na konec seznamu čekajících badatelů.

2) Badatelny jsou otevřeny v obvyklých hodinách, tedy badatelna centrály archivu v pondělí až středu od 9:00 do 18:00 a ve čtvrtek a pátek od 9:00 do 14:00 (pro vědecké pracovníky), badatelny státních okresních archivů v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin.

3) V badatelnách je stanoven hygienický limit počtu všech najednou přítomných osob, který je stanoven v návaznosti na plochu badatelny a další místní podmínky, které mají vliv na nutná hygienická opatření. 
a. Chodovec – 13 badatelů, rezervace na studovna@soapraha.cz
b. Benešov – 1 badatel, rezervace na soka-benesov@soapraha.cz
c. Beroun – 1 badatel, rezervace na soka-beroun@soapraha.cz
d. Kladno – 3 badatelé, rezervace na soka-kladno@soapraha.cz
e. Kolín – badatelna nadále uzavřena, nesplňuje minimální hygienické limity
f. Kutná Hora – badatelna dlouhodobě uzavřena z důvodu rekonstrukce objektu
g. Mělník – 1 badatel, rezervace na soka-melnik@soapraha.cz
h. Mladá Boleslav – 5 badatelů, rezervace na soka-mlada.boleslav@soapraha.cz
i. Lysá nad Labem – 2 badatelé, rezervace na soka-nymburk@soapraha.cz
j. Dobřichovice – 1 badatel, rezervace na soka-praha.zapad@soapraha.cz
k. Příbram – 2 badatelé, rezervace na soka-pribram@soapraha.cz
l. Rakovník – 6 badatelů, rezervace na soka-rakovnik@soapraha.cz

4) Každý badatel je povinen si před vstupem do badatelny umýt ruce mýdlem a vodou, je povinen zachovávat všechna další ustanovení badatelského řádu a dodržovat hygienické standardy České republiky.

5) Opatření se mohou kdykoliv změnit, a to v návaznosti na rozhodnutí nařízených orgánů státní správy.

 

Přílohy

provoz badatelen SOAA od 03_05

Publikováno od 28.04.2021, do 28.05.2021, poslední úprava 26.05.2021 Kempna.