Výběrové řízení na služební místo vrchní referent/rada – archivář oddělení fondů veřejné správy ve Státním oblastním archivu v Praze

business-3167295_1920_mensi.jpg

Ředitel Státního oblastního archivu v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa „vrchní referent/rada – archivář oddělení fondů veřejné správy ve Státním oblastním archivu v Praze“ v oboru státní služby 27. Archivnictví a spisová služba podle nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby. Místem výkonu služby bude Praha.

Služba na tomto místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou (resp. na dobu určitou do doby úspěšného absolvování úřednické zkoušky a složení slibu, následně na dobu neurčitou). Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. leden 2020, případně dle domluvy.

Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy.

Více informací v příloze.

Přílohy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada – archivář oddělení fondů veřejné správy ve Státním oblastním archivu v Praze

Žádost o přijetí do služebního poměru

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zveřejněno: 6.11.2019 0:00:00, poslední úprava: 20.11.2019 13:00:00, vložil: sovak.