Úprava provozu badatelen Státního oblastního archivu v Praze od 1. 9. 2020

chodovec.jpg

Na základě obecně platných nařízení upravuji režim v badatelnách a dalších prostorách určených pro styk s veřejností (přednáškových sálech apod.) Státního oblastního archivu v Praze s účinností od 1. 9. 2020 takto:
1) Otevírací doba badatelen zůstává beze změny, tedy zůstává v obvyklých časech a v obvyklé kapacitě badatelen.
2) Objednání předem pro vstup do badatelny není nutné.
3) Každý návštěvník a badatel je povinen si před vstupem do badatelny umýt ruce mýdlem a teplou vodou.
4) Každý návštěvník a badatel smí vstoupit do badatelny pouze za použití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
5) Bod č. 4 (povinnost použití ochranných prostředků dýchacích cest) se nevztahuje na případy kategorií osob vymezených v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 24. srpna 2020, č. j.: MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN.
6) Každý badatel je povinen zachovávat všechna ustanovení badatelského řádu a dodržovat hygienické standardy České republiky.
7) V případě nutnosti jsou badatelé povinni zachovávat též všechna později vyhlášená nařízení státní správy v oblasti zdravotnictví a hygieny, budou-li tato vyhlášena, ať celoplošně či s regionálním omezením.
8) Návštěvníkovi či badateli, který se odmítne shora uvedeným opatřením přizpůsobit, nebude umožněno studium archiválií, popřípadě bude z budovy archivu vykázán.
9) Badatelna Kutné Hoře nadále zůstává uzavřena z důvodu rekonstrukce objektu, a to nejméně až do podzimu roku 2021.

vrchní rada
PhDr. Daniel Doležal, Ph.D.
ředitel archivu
elektronicky podepsáno

Přílohy

Úprava provozu badatelen Státního oblastního archivu v Praze od 1. 9. 2020

Zveřejněno: 31.8.2020 0:00:00, poslední úprava: 31.8.2020 14:55:00, vložil: sovak.