Konference České schisma - 100 let Církve československé v Lánech

husite.png

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci ČESKÉ SCHIZMA - 100 LET CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ, která se uskuteční  14. - 15. května 2020 v Lánech. Konferenci společně pořádají Státní oblastní archiv v Praze, Státní okresní archiv Rakovník, Muzeum T. G. Masaryka Rakovník a Ústřední archiv a muzeum Církve československé.

V roce 2020 si připomínáme sto let od události, která výrazným způsobem ovlivnila náboženské poměry první republiky. Bouřlivá atmosféra provázející zrod nového státu se přenesla i do prostředí katolické církve a zaktivizovala reformní hnutí duchovenstva. Otevřela se tak řada palčivých otázek dotýkající se podoby církve i běžného života kněží. Naděje na možnou změnu církve se však ukázaly liché, což vedlo část duchovních k rozhodnutí vytvořit 8. ledna 1920 nové křesťanské společenství. Církev československá vstupovala do života s ambicemi stát se největší konfesí a proměnit duchovní tvář naší země, což pochopitelně přineslo ostré střety s dominantní katolickou církví.

 

Přílohy

Pozvánka na konferenci České schisma

Program konference České schisma

Přihláška posluchačů na konferenci České schisma

Zveřejněno: 24.1.2020 0:00:00, poslední úprava: 29.1.2020 12:03:00, vložil: smitkal.