Úprava provozu badatelen Státního oblastního archivu v Praze od 1. 7. 2020

chodovec.jpg

Se znalostí věci k dnešnímu dni upravuji režim v badatelnách Státního oblastního archivu v Praze s účinností od 1. 7. 2020 takto:
1) Režim se od tohoto dne vrací do plného standardního provozu v obvyklých časech a v obvyklé kapacitě badatelen.
2) Objednání předem pro vstup do badatelny není nutné.
3) Ruší se všechna mimořádná hygienická opatření s výjimkou níže uvedených.
4) Každý badatel je povinen si před vstupem do badatelny umýt ruce mýdlem a vodou.
5) Každý badatel je povinen zachovávat všechna ustanovení badatelského řádu a dodržovat hygienické standardy České republiky.
6) V případě nutnosti jsou badatelé povinni zachovávat všechna platná nařízení státní správy v oblasti zdravotnictví a hygieny, budou-li tato vyhlášena, ať celoplošně či s regionálním omezením.
7) Badatelny v Dobřichovicích a Kutné Hoře nadále zůstávají uzavřeny z důvodu stěhování, respektive rekonstrukce objektu.

vrchní rada
PhDr. Daniel Doležal, Ph.D.
ředitel archivu
elektronicky podepsáno

Přílohy

Úprava provozu badatelen Státního oblastního archivu v Praze od 1. 7. 2020

Zveřejněno: 25.6.2020 0:00:00, poslední úprava: 25.6.2020 20:35:00, vložil: sovak.