Výběrové řízení na služební místo odborný referent – archivář oddělení Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem

business-3167295_1920_mensi.jpg

Ředitel Státního oblastního archivu v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa „odborný referent – archivář oddělení Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem ve Státním oblastním archivu v Praze“ v oboru státní služby 27. Archivnictví a spisová služba podle nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby. Místem výkonu služby bude Lysá nad Labem.

Podrobné informace, včetně příslušných formulář, viz níže.

Přílohy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Příloha č. 1 - Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo

Příloha č. 2 - Souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče (žadatele)

Publikováno od 25.05.2020, do 14.06.2020, poslední úprava 26.05.2020 sovak.