Logo archivu
Pracoviště: Praha |  Benešov |  Beroun |  Kladno |  Kolín |  Kutná Hora |  Mělník |  Mladá Boleslav |  Nymburk |  Praha-východ |  Praha-západ |  Příbram |  Rakovník

Škola, učitel, žák. Proměny české školy ve 2. polovině 19. století

skola.jpg

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Kolín, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Základní škola Kolín V pořádají ve dnech 14.-15. listopadu 2019 vědeckou konferenci s názvem Škola, učitel, žák a pracovním podtitulem Proměny české školy ve 2. polovině 19. století.

Konference je pořádána u příležitosti výročí sto padesáti let, které uplynuly od přijetí říšského zákona č. 62 ze 14. května 1869 o pravidlech vyučování na školách obecných. Konference bude zaměřena na dalekosáhlé důsledky přijetí tohoto zákona, s důrazem na sekularizaci a demokratizaci školství. Příspěvky by měly pokrývat období od konkordátu po rok 1918, s možnými přesahy před toto období. Konference bude sledovat vývoj českého školství v daném časovém rámci, přičemž se pokusí zasadit tento vývoj do širšího obrazu, vymezeného nejen hranicemi rakousko-uherské monarchie. Zvláštní zřetel bude věnován například vzdělávání učitelů, odbornému tisku, učitelskému spolkovému hnutí a veřejnému působení učitelů, budování sítě venkovských a městských škol, vývoji učebních metod a podobně.

Kapacita konference je naplněna! Přihlášky již nejsou přijímány! Můžete se přihlásit pouze jako náhradníci.

Veškeré informace o konferenci jsou dostupné na webových stránkách http://konferencekolin2019.sweb.cz/.

Zveřejněno: 4.3.2019 0:00:00, poslední úprava: 10.11.2019 21:12:00, vložil: sulc.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

ČR - Státní oblastní archiv v Praze, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4

Identifikační číslo: 70979391Tel.: 974 847 358 (sekretariát)

Fax: 974 847 357

Email: e-podatelna@soapraha.cz

Datová schránka: k28aiwyČíslo bankovního účtu: 19-7200881/0710

BADATELNA V PRAZE

Po, Út, St 9.00–18.00

Čt, Pá 9.00–14.00

Ve čt, pá pouze pro předem objednané vědecké pracovníky.Tel: 974 847 269
Email: studovna@soapraha.cz

BADATELNY OKRESNÍCH ARCHIVŮ

Po, St 8.00–17.00

Kontakty zde


SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Stránky archivu na facebooku

© 2019 Státní oblastní archiv v Praze  |   O stránkách  |   Přístupnost webu  |   Ochrana osobních dat  |   Služební pošta  |   Intranet  |   Naše logo ke stažení