Škola, učitel, žák. Proměny české školy ve 2. polovině 19. století

skola.jpg

Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Kolín, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Základní škola Kolín V pořádají ve dnech 14.-15. listopadu 2019 vědeckou konferenci s názvem Škola, učitel, žák a pracovním podtitulem Proměny české školy ve 2. polovině 19. století.

Konference je pořádána u příležitosti výročí sto padesáti let, které uplynuly od přijetí říšského zákona č. 62 ze 14. května 1869 o pravidlech vyučování na školách obecných. Konference bude zaměřena na dalekosáhlé důsledky přijetí tohoto zákona, s důrazem na sekularizaci a demokratizaci školství. Příspěvky by měly pokrývat období od konkordátu po rok 1918, s možnými přesahy před toto období. Konference bude sledovat vývoj českého školství v daném časovém rámci, přičemž se pokusí zasadit tento vývoj do širšího obrazu, vymezeného nejen hranicemi rakousko-uherské monarchie. Zvláštní zřetel bude věnován například vzdělávání učitelů, odbornému tisku, učitelskému spolkovému hnutí a veřejnému působení učitelů, budování sítě venkovských a městských škol, vývoji učebních metod a podobně.

Kapacita konference je naplněna! Přihlášky již nejsou přijímány! Můžete se přihlásit pouze jako náhradníci.

Veškeré informace o konferenci jsou dostupné na webových stránkách http://konferencekolin2019.sweb.cz/.

Zveřejněno: 4.3.2019 0:00:00, poslední úprava: 10.11.2019 21:12:00, vložil: sulc.