Vzácné archiválie z Rodinného archivu Valdštejnů vystavené v Litoměřicích

g_logo_budovy.jpg

V rámci výstavy „Na rozhraní času – Litoměřický biskup Emanuel Arnošt z Valdštejna a jeho svět“ je možné od 6. 12. 2019 do 19. 1. 2020 spatřit také archiválie dokumentující život litoměřického biskupa E. A. z Valdštejna, jež jsou součástí Rodinného archivu Valdštejnů, deponovaného ve Státním oblastním archivu v Praze.

Vystavena je bohatě iluminovaná genealogie E. A. z Valdštejna (pouze do 5. 1. 2020), jeho dva deníky z období, kdy studoval na Collegiu Germanicu v Římě, a dále tabulka, která byla vložená v jednom z deníků, jež zachycuje ceny potravin v obležené Praze v roce 1742. Zajímavostí jsou dispenze udělené E. A. z Valdštejna ke čtení zakázaných knih a nošení paruky při mši. Jedním z mála dochovaných Valdštejnových kázání je jeho tiskem vydané kázání z roku 1749 a Valdštejnovu sběratelskou zálibu dokládají dva dopisy G. F. Stoppiniho z Benátek týkající se nákupu obrazů a stříbra. Soubor vystavených archiválií z Rodinného archivu Valdštejnů pak uzavírá jmenování E. A. z Valdštejna čestným viceprezidentem České společnosti nauk.

Celkově lze tuto velmi povedenou výstavu navštívit do 8. 3. 2020.

Zveřejněno: 9.12.2019 0:00:00, poslední úprava: 9.12.2019 10:34:00, vložil: sovak.